©2020 by Canal Circle Pte. Ltd.

Khơi nguồn giá trị

Chúng tôi mang  giá trị của Tài Chính Toàn Diện cùng với những

Sản Phẩm và Dịch Vụ chất lượng cao cho người nghèo tại vùng nông thôn Việt Nam

Tìm Hiểu Thêm

Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội để hợp tác khai thác và phát triển

 thị trường Việt Nam. 

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo sự tác động và tính hiệu quả trong sự phát triển hệ sinh thái. Bên cạnh đó, việc hợp tác với các Cơ quan Chính phủ, NGO, viện tín dụng và các công ty nghiên cứu đã cung cấp những thông tin cụ thể có lợi cho việc áp dụng phương thức thương mại mới và  thông qua đó, chúng tôi mong muốn tìm kiếm những đối tác muốn biến Việt Nam thành một quốc gia tốt đẹp hơn cho mọi người.

Đối Tác Thương Mại

Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các công ty có cùng sứ mệnh mà điển hình là các tổ chức Tài chính Vi mô Việt Nam .Họ và chúng tôi đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp cho khách hàng mục tiêu ở những vùng Nông thôn Việt Nam. Song song với quá trình phát triển, chúng tôi luôn tìm kiếm thêm những đối tác và các sản phẩm mới nhằm tạo ra một không gian hệ sinh thái mới mẻ cho khách hàng.

Hỗ trợ Phát Triển kinh tế &

Tài Chính Vi Mô Việt Nam

Chiến Lược Tiếp Cận

Xây dựng một hệ sinh thái riêng, chúng tôi hợp tác

chặt chẽ với các nhà phân phối sản phẩm, các tổ chức tài chính và

xã hội của Việt Nam để đảm bảo tính hiệu quả trong khả năng mang lại

tác động xã hội thực sự cho những người có cuộc sống khó khăn

Chính Quyền Địa Phương

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ để tăng cường tính tác động và tuân thủ các quy định của địa phương.

Tổ chức  Tín Dụng

Địa Phương

Hợp tác với các nhà cung cấp hệ thống tín dụng địa phương để mang lại dịch vụ tài chính cho người nghèo.

Nông Thôn Việt Nam

Cách tiếp cận trực tiếp cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc và trực tiếp về nhu cầu cũng như những khó khăn của người tiêu dùng trong quá trình tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm

Doang Nghiệp Bán Lẻ

Chúng tôi làm việc với các nhà sản xuất, phân phối, nhà cung cấp có uy tín để đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ với giá cả cạnh tranh. 

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là một nhóm các doanh nhân và kỹ sư trẻ tài năng với ý tưởng đột phá rằng chúng ta có thể thay đổi thế giới bằng cách giúp đỡ những người ở dưới đáy của kim tự tháp bằng sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến.


 

Chúng tôi làm việc với các tổ chức tài chính, các đối tác thương hiệu để thiết kế các giải pháp công nghệ, đóng vai trò là kênh cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho các cộng đồng thu nhập thấp bao gồm các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa đã và đang bị bỏ quên bởi các dịch vụ truyền thống.

Trải Nghiệm các sản phẩm B2B của chúng tôi

Đăng ký ngay để có cơ hội trải nghiệm bộ sản phẩm của chúng tôi